راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آزمون ناگزیر

کردستان شناسی

در مجلس ایران 

علی گلاویژ پس از یورش به حزب توده ایران، در زندان ج. اسلامی، در آستانه اعدام های سال 67 . او نیز به همراه اکثریت رهبران و کادرهای دستگیر شده حزب توده ایران اعدام شد.

 

 

مجلس جمهوری اسلامی یک کمیسیون برای بررسی خواست رفراندوم استقلال در کردستان عراق تشکیل داده است. انگیزه تشکیل این کمیسیون از روز روشن تر است. آنها نگران تمامیت ارضی عراق نیستند، بلکه مانند اردوغان در ترکیه، نگران گسترش نهضت خودگردانی و درنهایت تشکیل یک کردستان واحد هستند. همین نگرانی در سوریه نیز وجود دارد. البته نه از جانب دولت مرکزی و در حال جنگ داخلی در این کشور، بلکه از جانب ترکیه و جمهوری اسلامی. هر اندازه با این خواست مقابله شود، احتمال گرایش جنبش استقلال در چهار منطقه کردنشین منطقه به سوی هر قدرت جهانی که از این خواست آنها حمایت کند بیشتر می شود. مامور امریکا و اسرائیل در حال حاضر روی همین مسئله است.

در ایران، کمیسیونی که برای بررسی استقلال کردستان عراق تشکیل شده معلوم نیست چه ترکیبی دارد. آیا در آن نماینده از کردستان هم حضور دارد؟ آیا اعضای این کمیسیون و حتی اگر نماینده کردی هم در آن باشد، در اساس با تاریخ کردستان آشنا هستند؟ از کردستان چه می دانند؟ ما شک نداریم که اطلاعات آنها بسیار ابتدائی است. این را مستند به کتاب تحقیقی و ارزنده علی گلاویژ می گوئیم که تاکنون دو سوم آن را در راه توده منتشر کرده و بصورت دنبال دار منتشر می کنیم. توصیه ما نه تنها به سیاسیون و فعالان سیاسی و مدنی از هر نوع آن (اسلامی و غیر اسلامی) بلکه به همین کمیسیون تشکیل شده در مجلس نیز مطالعه این کتاب است. آن را در دستور مطالعه باید قرار داد، نه تنها اعضای کمیسیون مجلس بلکه همه نمایندگانی که بعدها دستشان را در تائید و یا رد گزارش کمیسیون مربوطه بالا خواهند برد. ما نمیدانیم که این کتاب اکنون در بازار کتاب یافت می شود یا نه، زیرا حزب توده ایران آن را پس از انقلاب منتشر کرد و بعید به نظر می رسد که تجدید چاپ شده باشد. بنابراین تجدید چاپ آن را هم توصیه می کنیم، بویژه که درآن هیچ نوع جهت گیری سیاسی و تبلیغات حزبی وجود ندارد و صرفا یک کتاب تحقیقاتی در باره کردستان، عشایر و اقوام آن و مناسبات آنها با زمین است. در این کتاب حتی تاکید روی کردستان ایران هم نیست زیرا تاریخ کردستان واحد است و اقوام وعشایر نیز مشترک میان هر چهار منطقه کردنشین منطقه. کردها و کردنشین ها بصورت تاریخی به ایران تعلق دارند و ایرانی اند. امروز اگر همت کردند و از تنگ نظری های مذهبی فاصله گرفتند و به کردستان نگاهی واقع بینانه کردند، فردای بلند شدن بانگ استقلال در کردستان ایران غافلگیر نخواهند شد.

بحث ما سیاسی نیست، بلکه صرفا بحث بر سر آگاهی است و به همین دلیل از کمیسیون بررسی همه پرسی در کردستان عراق در مجلس ایران شروع کردیم که امیدواریم به آن توجه شود!

بخش دیگری از همین کتاب (تحقیق علی گلاویژ) را در همین شماره راه توده نیز می خوانید.

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 610  راه توده -  19 مرداد ماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت