راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

برنامه 10 ماده ای

حزب کمونیست روسیه

برای تحقق ایده های پوتین

"آزاده اسفندیاری"

 

 

روز سیزدهم ماه مه، کنفرانس علمی - عملی بررسی کاپیتال کارل مارکس و نفوذ او در توسعه و پیشرفت جهان، توسط کارشناسان و دانشمندان کشورهای مختلف، در مسکو شروع به کار کرد.

در این ارتباط گنادی زوگانف، رهبر حزب کمونیست روسیه با شرکت دریک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "دراین روزهای شورانگیز، اول ماه مه، روز همبستگی زحمتکشان جهان، پنحم ماه مه و دویستمین سالروز تولد کارل مارکس و روز نهم همین ماه سالروز شکست آلمان هیتلری، قبل از هر امری، پیروزی های درخشان ایده مارکسیسم – لنینیسم و عدالت اجتماعی الهام بخش ما میباشد. در عین حال، خطر فراگیری جنگ، رشد استثمار و فقر روز افزون، پیشرفت تکنولوژی نظامی جهت نابودی بشر، کل جهان هستی را مورد خطر قرار داده است".

زوگانف در ادامه تاکید کرد، "ما از برگزاری صدمین سال انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، دویستمین سال روز تولد کارل مارکس، صدمین سال تاسیس ارتش سرخ اتحاد شوروی و تشکیل کمسمول – جوانان کمونیست – اسنادی را تهیه کرده ایم. دراین زمینه، کمیته ای جهانی شامل نمایندگانی از همه قاره ها، موسسات و مدارس علمی جهان شرکت دارند.

می خواهم برخی از بهترین نتایج مذاکرات کنفرانس را برای شما باز گو کنم:

در دویست سال گذشته چه عاملی باعث گشت که بشریت به دست آورد های شگفت انگیزی نائل گردد. قبل از هر چیز ایده های مارکس، راهنمای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی بود که در مدت کوتاهی منجر به مدرنیزه شدن کشور ما شد. ترکیب ایده مارکس و نبوغ لنین و استالین در عرض 20 سال کشور شوراها را به 70 برابر رشد همه جانبه تکامل اجتماعی و صنعتی رساند. با پشتوانه چنین تکامل و پیشرفتی بود که اتحاد شوروی توانست بانگ رسای بشریت برای غلبه بر غول فاشیسم آلمان و میلیتاریسم ژاپن شود. فضا را تسخیر کند و به موشک های هسته ای دسترسی پیدا کند.

با ایده های کارل مارکس بود که جمهوری خلق چین توانست به یکی از قدرت های فضایی جهان تبدیل شود و به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر در جرگه سومین اقتصاد جهانی در آید. به طور قطع یقین در سال های آتی این کشور از نظر تولیدات نا خالص ملی، ایالات متحده آمریکا را که در جهان مقام اول را دارد، پشت سر خواهد گذاشت.

شگفتی دیگر میراث ارزشمند کارل مارکس، به ثبت رسیدن مانیفست حزب کمونیست و کاپیتال، توسط سازمان جهانی یونسکو به عنوان میراث بشری است. قابل توجه است که فروش قابل توجه کتاب کاپیتال و کتاب دولت و انقلاب لنین در سال های اخیر در اروپا به ده ها برابر افزایش یافته است. یعنی از فروش کتاب انجیل پیشی گرفته اند.

در زمینه مسایل داخلی، من اعتقاد دارم، برنامه ده ماده ای حزب ما یک مرحله مهم جهت غلبه بربحران های اجتماعی روسیه است. برنامه ما ده گام  مناسب و معقول برای شکوفایی و زندگی شرافتمندانه انسان است. روسیه برای اجرایی شدن خواست ها و شعار های ولادیمیر پوتین نیاز مبرم به اجرای برنامه ده ماده ای حزب ما دارد. ما این برنامه را جهت به اجرا در آوردن، به صورت مدون در اختیار پارلمان، وزارت خانه ها و شرکت های گوناگون قرار داده ایم".

در بخش دیگر کنفرانس مطبوعاتی دیمیتری نویکوف، یکی از معاونین رهبر حزب کمونیست روسیه طی سخنانی گفت: " همکاران ما از بیش از 40 کشور جهان در کنفرانس شرکت دارند. دستور کار عبارتند از کاربرد اندیشه مارکسیسم در تاریخ بشر در گذشته و آینده است. در حال حاضر دانشمندان کمونیستی از کشورهای مختلف که در شرایط اپوزیسیون حکومت ها قرار دارند و کشورهایی مانند جمهوری خلق چین، ویتنام و کوبا که احزاب کمونیست حاکم هستند نیز شرکت دارند".

در بخش دیگر کنفرانس مطبوعاتی، یوری آفونین، یکی دیگر از معاونین رهبر حزب کمونیست روسیه اظهار داشت: "برگزاری دویستمین سال روز تولد کارل مارکس در سراسر روسیه از شرق دور تا کالینینگراد، مجالس قانون گذاری مناطق، شخصیت های محلی و مسئولین حزبی شرکت داشتند. آن ها در این زمینه همچنان به طور فعال با مردم و جامعه علمی همکاری خواهند کرد. ما تلاش خواهیم کرد تا ایده های مارکس و لنین مجددا محبوب شده کشور را به میان نسل جوان ببریم".

 

http://www.rline.tv/news/2018-05-13-gennadiy-zyuganov-nasha-konferentsiya-eto-znakovyy-etap-v-preodolenii-krizisa/

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

 

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 645  راه توده -  26 اردیبهشت ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت