راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"ملاک" رهبری

حال و موقعیت

امروز رهبر است

 

 

آقای خامنه‌ای در سخنرانی های خود، معمولا سعی می کند از محدوده متعارف مذهبی فراتر رفته و خود را به مقام امام علی برساند و مخالفانش را طلحه و زبیر بنامد. آن هم در شرایطی كه حداقل، نسل انقلاب و بسیاری از روحانیون و مذهبی های درون حاکمیت وی را حتی در قواره آقای خمینی هم نمی دانند چه رسد به امام علی. ایشان برای اثبات در خط امام بودن خود و اثبات اينكه همه طرفداران اصلاحات و اکثریت نزدیک به مطلق روحانیون و سیاسیون مذهبی از این خط خارج شده اند اغلب می گوید "ملاك حال افراد است". امری که اتقاقا بیش از هرکسی شامل حال خود او می شود.

بخش مهمی از كسانی كه بدستور و یا موافقت وی طی دوران رهبری ایشان از ارگان های نظامی و حکومتی كنار گذاشته شده اند و یا حتی زندانی شدند، همگی از نزدیك ترین یاران آیت الله خمینی بوده اند.

درحالیکه تقریبا تمامی آنها كه دور وی را احاطه كرده اند، در گذشته در "خط امام" نبوده‌اند، ولی اكنون و با "ملاك حال" در خطی که ایشان بعنوان خط امام معرفی کرده قرار گرفته اند. فراموش نكرده ایم زمانی كه گروه 99 از مخالفان آیت‌الله خمینی در مجلس سوم تشكیل شد، آقای خامنه‌ای كه در آن زمان رئیس جمهور بود با افتخار اعلام كرد "این گروه 99، نفر صدمش من هستم". به دلیل همین سابقه مقام معظم زیاد نمی تواند راجع به پیشینه خط امامی خودش صحبت كند، بویژه اینكه علی خامنه ای یكبار هم در زمان رئيس جمهورى مستقیما از آقای خمینی خطاب قرار گرفت و تا مرز حذف کامل از نظام جمهوری اسلامی عقب رانده شد. ظاهرا او از این نظر نیز كینه نسبت به آقای خمینی و خانواده اش را به دل گرفته است.

قتل احمد خمینی و ویران سازی حسینیه جماران و... بخشی از آتش این کینه است!

ما هم با ایشان موافقیم که ملاک حال افراد است. حال نگاهی بیاندازیم به حال کنونی ایشان که البته حالی است که مربوط به دوران رهبری وی است. آنچه از انقلاب، وضع اقتصادی، سلطه اوباش بر جامعه بنام بسیج، گسترش فرهنگ آریامهری و چاپلوسی قدرت، فاجعه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، غارت کشور، اختلاس های حکومتی، سقوط تمام ارزش های اخلاقی واجتماعی درجامعه، اعتیاد گسترده، فحشاء، بی خانمانی و خیابان خوابی، خوابیدن چرخ تولید کشور و.سلطه مشتی دلال واوردات و صادرات بر کشور... همه اینها در کارنامه رهبری ایشان ثبت است. بویژه که همه میدانند که وی در کوچکترین مسائل جامعه اعمال نظر می کند. نگاه کنید به سخنرانی ها و نطق های مقامات سه قوه و فرماندهان و امام جمعه ها و.... که همگی مستند به فرمایش ایشان سخن می گویند و عمل می کنند.

اگر آقای خامنه‌ای واقعا معتقد است ملاك حال افراد است، چه اشکالی وجود دارد که ایشان یك رفراندوم درباره "حال" خویش برگزار نمی کند تا معلوم شود مردم، با "ملاك حال"، وی را به رهبری قبول دارند یا نه؟ با چنین رفراندومی دیگر نه نیازی به پر كردن زندان‌ها و شكنجه كردن و اعتراف گرفتن است، نه ماجراجویی‌های جهانی و بردن آبروی كشور و به خطر انداختن امنیت ملی در عرصه بین‌المللی. هر كس نداند آقای خامنه‌ای خود خوب می‌داند در چنان موقعیت ضعیفی قرار گرفته که حتی طرفداران رهبری او در جناج راست که تا حالا سخنان او را فصل الخطاب معرفی می کردند نیز دیگر تره برای این سخنان خرد نمی کنند.

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 645  راه توده -  26 اردیبهشت ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت