راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تصحیح تاریخی
برخی اشتباهات
مهندس میثمی
 

 
مهندس لطف الله میثمی از زندانیان و مبارزان سرشناس مجاهدین خلق در رژیم گذشته است که متاسفانه براثر یک انفجار بینایی خود را از دست داد. در دوران پس از انقلاب ایشان مسیر خود را از رهبری مجاهدین که راه رویارویی و تروریسم را در پیش گرفته بود جدا کرد و سالهاست که با پیگیری و در شرایط دشوار و نامساعد مطبوعاتی در ایران نشریه وزین و دارای گرایش چپ مذهبی "چشم انداز ایران"‌ را منتشر می‌کند. در این نشریه در کنار مطالب دیگر، خاطرات و گفتگوهای متعددی دربارهمبارزان در رژیم گذشته و به ویژه رهبری جان باخته مجاهدین خلق منتشر می‌شود که از نظر ثبت در تاریخ جنبش انقلابی ایران دارای اهمیت است. یکی از ابتکارات مهندس میثمی همچنین مجموعه گفتگوهای ایشان درباره خرداد 60 و تاثیر آن بر سرنوشت انقلاب 57 بوده است که در نوع خودبی‌نظیر است.
در کنار انبوه این خاطرات گاهی اوقات مطالبی منتشر می‌شود که بدلیل گذشت زمان چندان دقیق نیست. از جمله خود ایشان در چند شماره پیش نشریه چشم انداز ایران با اشاره به پیام حزب توده ايران خطاب به مجاهدین خلق می‌نویسد:
"در زمستان 52 حزب توده در نامه‌ای خطاب به سازمان مجاهدین مبارزه مسلحانه ما را تأیید کرده و تأکید کرده بود که هر عمل مسلحانه گامی در جهت لرزاندن ثبات رژیم فاسد پهلوی است."
ظاهرا این اظهار نظر که حزب توده ايران مبارزه مسلحانه را تایید کرده باشد با تردید و شگفتی برخی خوانندگان "چشم انداز ایران" روبرو شده بنحوی که ایشان در آخرین شماره چشم انداز ایران چنین توضیح می‌دهد:
"به‌یاد دارم در سال 52 در خانه جمعی، موسوم به خانه شیخ هادی، پیام حزب توده خطاب به سازمان مجاهدین خلق ایران را ضبط می‌کردم. حزب توده اصلی‌ترین جریان مخالف مبارزات مسلحانه با رژیم بود و مبارزه مسلحانه از منظر مارکسیستی را نقد می‌کرد. حال چه عاملی باعث شده بود مبارزه مسلحانه مجاهدین را تأیید کنند؟ واقعیت این بود که در ارزیابی نه‌چندان عمیق ملاحظه می‌شد همه نیروهای ملی و نیروهای مذهبییا مجاهدین را تأیید می‌کردند."
از آن زمان بیش از چهل سال می‌گذرد و به همین دلیل به طور طبیعی می‌توان فهمید که خاطره ایشان از پیام حزب توده ايران دقیق نباشد. پیام حزب توده ايران خطاب به مجاهدین خلق ایران مربوط به 1353 است و نه زمستان 52 که در شماره 110 "مردم" به تاریخ 15 خرداد 1353 منتشر شده است. در این پیام نه تنها مبارزه مسلحانه در آن لحظه تایید نشده بلکه در چند جا حزب توده ايران مخالفت ملایم ولی قطعی خود را با آن اعلام کرده است. در این پیام از جمله گفته می‌شود:
"ما به دلیرییاران شما که جان خود را در راه مبارزه برای منافع خلق‌های زحمتکش میهن ما فدا می‌کنند با دیده ستایش می‌نگریم و یادآنانرا مانند بهترین فرزندان حزب خود گرامی می‌داریم. صرفنظر از اینکه ما در این و یاآن مورد، لحظه‌ای را که برخی از این مبارزان برایبکار بستن این و یا ان شیوه مبارزه برگزیده و یا بر می‌گزینند مناسب ندانیم."
به این ترتیب حزب توده ايران به صراحت می‌گوید که شیوه مبارزه مجاهدین خلق را برای آن لحظه مناسب نمی‌داند.
در بخش دیگری از پیام پس از تاکید بر اینکه "ما مانند شما برآنیم که همه رزمندگان راه خلق اصل ازادی اندیشه را محترم می‌شمارند و از اینرویکانقلابی مارکسیست - لنینیست هرگز نمی‌تواند دشمن یک مسلمان انقلابی باشد" به برخی نقایص در کار و عملکرد حزب توده ايران اشاره شده و گفته می‌شود:
"عوامل داخلی و خارجی که می‌کوشیدند سیاست حزب ما را دگرگونه جلوه دهند و با تمام نیرو تخم پراکندگی و دودستگی را در میان رزمندگان جنبش آزادیبخش می‌افشاندند رسوا شدند. حزب ما هم توانست با بررسی همه جانبه شرایط کنونی جامعه ایران و شرایط دگرگون شونده جهان برنامه روشن خود را درباره تحول بنیادی جامعه کنونی ایران در جهت ملی و دموکراتیک تدارک و در دسترس همگان بگذارد."
ولی در ادامه مجددا بر مخالفت بر شیوه مبارزه مسلحانه تاکید می‌شود:
"ما در این برنامه این را هم ناگفته نگذاشته‌ایم که ما بیهوده تلف کردن نیروها را در شرایطی که هنوز شانس کافی برای پیروزی موجود نیست خردمندانه نمی‌دانیم."
سرنوشت خود مهندس میثمی که خوشبختانه برای مردم و کشور ما حفظ شدند می‌توانست یکی از همین موارد از بین رفتن بیهوده نیروها باشد.
در ادامه این نامه گفته می‌شود: "تمام هنر رهبریانقلابی در اینست که بتواند برای بکار بستن هر سلاح یعنی هر شیوه مبارزه مناسب ترین لحظه را برگزیند و هر شیوه مبارزه را در آن لحظه ویژه بکار بنندد که به دشمن بیشترین ضربه را وارد سازد و برای گسترش نیروی خودی راه تازه‌ای را هراندازه هم تنگ و کوتاه باشد، بگشاید."
بنظر می‌رسد که موضع رهبری حزب توده ايران نسبت به مبارزه مسلحانه در این نامه به اندازه کافی روشن باشد. این توضیح فقط برای دقیقتر شدن تاریخ و کسانی که در مورد موضع حزب توده ايران نسبت به مبارزه مسلحانه برای آنها پرسش‌هایی پیش آمده است بنظر لازم‌رسید.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 647  راه توده -  10 خرداد ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت