راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قانون اساسی جدید کوبا:

پیش بسوی

سوسیالیسم!

یونگه ولت چاپ آلمان

ترجمه ـ عسگر داوودی

 

   

چهارشنبه گذشته 614 نماینده مجلس قانونگذاری کوبا تصویب قانون اساسی جدید را در مجلس قانون گذاری کشور تائید و اعلام کردند. بدین ترتیب قانون اساسی جدید با اعلام تصویب آن توسط نمایندگان مجلس کوبا و ارسال آن به قوه مجریه و قضائیه 24 ساعت پس از تصویب مفاد آن به اجرا گذاشته شد.

در ماه فوریه امسال 86.8 درصد از مردم کوبا به طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید رای مثبت داده بودند.

(این رای گیری و نتیجه آن از طرف محافل رسانه های زنجیره ای وابسته به کنسرن های امپریالیستی با سکوت کامل روبرو شد.م)

قانون اساسی جدید در اولین بخش، کشور و جامعه کوبا را«دمکرات، غیروابسته و کشوری با حاکمیتی سوسیالیستی تابع قانون» تعریف کرده است، که «کرامت مردم کوبا را با به اجرا در آوردن سوسیالیسم و کمونیسم» محترم می شمارد. هدف « فرا روئیدن به جامعه سوسیالیستی و کمونیستی» می باشد.

در بخش دیگر قانون اساسی جدید به وظایف دولت در اجرای کامل حقوق کار و تامین مسکن با قیمتی مناسب برای عموم تاکید شده است. دولت همچنین موظف است تا توجه جامعه را به حفظ محیط زیست و مبارزه علیه تغییرات آب و هوا، مبارزه علیه نژادپرستی، تبعیض بین انسان ها جلب کرده و قوانین مربوطه را به اجرا گذارد. ماده 16 قانون اساسی جدید بر عدم دخالت کوبا در امور داخلی کشورهای دیگر تاکید کرده است و همچنین نظریات جامعه کوبا را در رابطه با امپریالیسم، استعمار جدید و فاشیسم بیان می کند. همچنین تولید و انبار کردن هرنوع سلاح اتمی و یا دیگر انواع سلاح های کشتار جمعی را توسط حاکمیت کوبا ممنوع اعلام می کند.

با تصویب و به مرحله اجرا درآمدن قانون اساسی جدید در کوبا، انبوهی تدارکات و مصوبات و تغییرات به عهده نمایندگان مجلس قانون گذاری کوبا گذاشته شده است. از جمله موارد مهم، لازم است تا قانون انتخابات جدیدی تهیه و تصویب شود. از جمله قانون جدید انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر. همچنین تهیه طرح قانون جدید خانواده در دستور کار قرار گرفته است که پس از نظرسنجی ملی به اجرا گذاشته می شود. قانون جدید خانواده باید مابین شش تا بیست و چهار ماه تهیه، نظر سنجی و به اجرا در آید.

با به اجرا در آمدن قانون اساسی جدید روز یکشنبه پیش رو باید نمایندگان مجلس در یک نشست اضطراری برنامه تغییرات و رشد همه جانبه ی در نظر گرفته شده تاکید شده در سال 2017 را برای دستیابی تا سال 2030 بررسی، تعیین و تصویب کنند. این نشست موضوع «حفظ و نگهداری دارائی های تولیدی متعلق به جامعه» و در عین حال تائید و تغییر مالکیت در «بخش هائی از دارائی های تولیدی و اقتصادی» بررسی و تصویب خواهد شد، در تغییرات پیش رو، ساخت وساز منابع انرژی زای اقتصادی، اصلاحات در بخش کشاورزی و افزایش سهم افراد درداشتن منابع مربوطه مورد نظراست.

همزمان با تائید ملی قانون اساسی جدید، مردم کوبا تائید کرده اند سالروز استقلال کوبا از قید استعمار و برده داری و سالروز تصویب اولین قانون اساسی در سال 1869 که کشور را عملا از قید استعمار آزاد اعلام کرد، روز ملی کوبا اعلام شود. بدین ترتیب چهارشنبه گذشته روز بنیانگذاری «جمهوری کوبا»، روز صد و پنجاهمین سال استقلال و رهائی از قید برده داری و استعمار مردم کوبا بود. کوبا از سال 1859 تا سال 1869 مستعمره اسپانیا بود و در دهم ماه آپریل سال 1869 «مبارزان مابی» کشور را از قید استعمار اسپانیا آزاد کردند و قانون اساسی آن زمان کوبا را نوشتند.

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 686  - 22 فروردین ماه 1298

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت