راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

مردم فرانسه

"مکرون" را نمیخواهند

مکرون "مادورو" را!

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

 

   

به دعوت اتحادیه کارگران فرانسه «ث.ژ.ت» چندین اتحادیه و سازمان سیاسی فرانسه در روز سه شنبه این هفته در سراسر فرانسه برای افزایش حقوق و دستمزدها، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه خدمات اجتماعی تظاهرات عمومی برگزار شد که گفته می شود 300 هزار نفر در آن شرکت کردند. بسیاری از تظاهر کنندگان جلیقه زرد به تن داشتند و درکنار کارگران به خیابانها آمدند.
هدف از این دعوت به تظاهرات پاسخ به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که نمی خواهد از برنامه های خود عقب نشینی کند.
افزایش حقوق و تعیین حداقل حقوق ها تا سقف 1800 یورو، افزایش حقوق بازنشستگان، اصلاح نظام مالیاتی و تنظیم مالیات بر روی درآمدهای بالا و کنترل کمکهای دولتی به شرکتهای بزرگ و گسترش خدمات عمومی و توزیع ثروت کشور بصورت عادلانه در سراسر فرانسه از جمله خواست های تظاهر کنندگان بود. خواست هائی که جلیقه زردهای فرانسه نیز مانند کارگران این کشور خواهان آن هستند. جنبشی که از نوامبر گذشته در سراسر فرانسه جریان دارد و دولت این کشور حاضر به قبول آنها نیست. اکنون در بیش از 30منطقه بسیج اعتراض به سیاست امانوئل مکرون تشکیل شده تا جنبش جلیقه زردها را رهبری کند.
دبیر کل اتحادیه کارگران فرانسه بنام «فیلیپ ماتینز» در مصاحبه با کانال « ار. ت. ال » فرانسه گفت:
«دولت باید به حقوق معترضان احترام بگذارد. «قانون علیه ستیزه جو» که دولت برای مقابله با جنبش اعتراضی به آن متوسل شده علیه آزادی ها و علیه بیان عقاید است و انجمن ها و اتحادیه های کارگران آن را محکوم می کنند».
رهبر جبهه چپ فرانسه «ژان لوک میلانشون» نیز «قانون علیه ستیزجو» را که دولت با هدف مقابله با جنبش اعتراضی به مجلس ارائه داده محکوم کرد و گفت: «مکرون ادعا می کند که بین 50 تا 60 هزار ستیزه جو در حرکت جلیقه زردها پنهان هستند و به موسسات و نهادهای دولتی حمله می برند. او ادعا میکند که روسیه این بازیگران را در جنبش زرد آموزش میدهد و آنها را تشویق می کند. اما در حقیقت این مکرون است که با اجرا سیاست ریاضت اقتصادی جامعه را به شورش کشانده است نه روسیه». رهبر حزب کمونیست فرانسه «فابین روسل» نیز نامه ای خطاب به رئیس جمهور منتشر کرد که در آن بر خواست های جلیقه زردها تاکید داشت. طی دوران ادامه دار جنبش جلیقه زردها 7 هزار نفر دستگیر شده اند و در تهاجم های پلیس 1900 تن مجروح شده اند و بیش از هزار دستگیر شده محکوم به زندان شده اند. (خنده دار است که رئیس جمهوری در این موقعیت و زیر فشار یک جنبش اعتراضی سراسری، برای رئیس جمهور ونزوئلا دستور برکناری میدهد! مترجم)


تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 680  راه توده - 18 بهمن ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت