راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخنرانی سالانه ترامپ

در کنگره امریکا

صحنه آرائی

زیرکانه ترامپ

برای ماندگاری

در کاخ سفید

"فروزنده فرزاد"

 

   

فریادهای «آمریکا! آمریکا!» برپا ایستادن ها و کف زدنهای پی در پی! چهره های درهم و نگاههای پر اخم دموکراتها، گاه ریشخندهایی از سر خشم! و سخنران، دونالد ترامپ، تجسم نخوت و خودبزرگ بینی پوشالین آمریکایی. سخنرانی سالانه ی ترامپ در برابر اعضای کنگره و برجستگان سیاسی و نظامی را اگر میشد در یک واژه خلاصه کرد آن نبود مگر «خود برتربینی» آمریکایی.

در میان حاضران مهمانانی چند هدفمندانه دستچین شده بودند. بازماندگانی از جنگ دوم جهانی و نجات یافتگانی از تیراندازی اخیر در کنیسه ی «درخت زندگی» در ایالت پیتسبورگ. سخنران، یهودی سالمندی را معرفی کرد، بازمانده یی از اسرای اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی که در حمله به کنیسه نیز جان به در برده بود. پلیسی هم که با مهاجم درگیر و خود زخمی شده بود، در جمع حضور داشت. هر دو مورد تشویق حاضران قرار گرفتند. پیرمرد یهودی را امروز آن پلیس آمریکایی از مرگ نجات داد و دیروز سربازان آمریکایی چنین کرده بودند. آنسوتر یک بازمانده ی هولوکاست و سرباز پیشین اسراییل نشسته بود که نیروهای آمریکایی او را از بند اسارت نازیها رهانیده بودند. او برخاست و با کهنه سربازی از جنگ دوم که او نیز یهودی بود، در میان کف زدن پر شور و ممتد حاضران دست داد. ترامپ از قول بازمانده ی هولوکاست گفت: «سربازان آمریکایی دلیلی بر وجود خدا هستند.»

درست پیش از این سخنان ترامپ سخت به ایران تاخته و حکومت ایران را یهود ستیز و حامی ترور و کشتار یهودیان خوانده بود. پیام او آشکار بود: تهدید ایران و اینکه آمریکای امروز منجی اسرايیل خواهد بود در برابر «خطر» ایران، همانگونه که ایالات متحده در جنگ دوم  - به زعم ترامپ - یهودیان را از شر آلمان نازی رهاند. جنبه ی دیگر این سخنان آماده کردن ذهن جامعه ی آمریکا برای مقابله با خطر ایران بود، چنانچه در آینده جنگ با ایران در دستور کار دولت ترامپ قرار گیرد.

ترامپ «پیروزی بر کمونیسم، جهش ها و اکتشافات علمی و پیشرفت در عدالت و برابری» به بهای «اشک و خون آمریکاییان پیشین» را دستاوردهای آمریکا خواند، سپس همه را به اتحاد و کنار گذاشتن اختلافها فراخواند و سخنان خویش را چنین به پایان رساند: «..باید ‍نخست آمریکا را به دل باور کنیم... به تقدیر آمریکا ایمان داشته باشیم که تنها یک ملت در سایه ی خدا مایه ی امید، میثاق، روشنی و شکوه در میان همه ی ملتهاست.» در بطن سخنان ترامپ توهم آمریکای بی رقیب نهفته بود. آمریکایی که رسالت تاریخی دارد و به تنهایی میتواند نیروی پیش برنده باشد. همانگونه که بر کمونیسم پیروز شد و همانطور که پرچمدار پیشرفت علمی در جهان بوده است. آمریکا به همکاری با دیگران نیاز ندارد، دیکته میکند و دیگران ناچار باید بپذیرند. او میخواهد در داخل آمریکا همه را حول سیاست ها و برنامه های خویش گرد آورد که هدف از آن احیای رشد اقتصادی و خروج از بحران و رکود ناشی از دهه ها حاکمیت نولیبرالیسم است. هنگامیکه ترامپ از «تقدیر آمریکا در سایه خدا» سخن میگوید روی سخنش مسیحیان انجیلی است که از حامیان مهم او هستند.

نظرسنجی ها نشان داد که بیشتر آمریکاییها (۷۵ درصد) سخنرانی سالانه ی ترامپ را مقبول یافتند. «برتری و عظمت» آمریکایی شعاریست که ظرفیت بسیج اکثریت جامعه ی آمریکا را دارد. جمهوریخواهان نیز بویژه پس از شکست در انتخابات میاندوره یی برای مجلس نمایندگان بیش از پیش برای ماندن در قدرت به ترامپ وابسته خواهند شد و او را بخت پیروزی در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰  خواهند یافت. تحقیقات قضایی بیشتر از جانب دموکراتها نیز که به تازگی اکثریت مجلس نمایندگان را بدست گرفته اند، باز هم بیشتر جمهوریخواهان را به سوی ترامپ خواهد راند.

 

ترامپ با اشاره به رویدادهای ونزوئلا به سوسیالیسم نیز حمله کرد و آنرا ایده هایی که «هرگز در آمریکا جایی ندارد» خواند و کوشید با زدن برچسب «چپ» به مخالفان داخلی خود آنها را خطری برای آمریکا نمایانده و در نگاه جامعه بی اعتبار جلوه دهد. سکه ی اتهام چپگرایی به مخالفان و حتی دموکراتها برای تعمیق شکاف و تقابل اجتماعی و جلوگیری از همگرایی روی دیگری هم دارد. جریان راست ناخواسته جامعه ی آمریکا را سیاسی تر کرده است. جنبش چپی که در انتخابات ۲۰۱۶ در حمایت از برنی سندرز رخ نمود هر چند کم رمق اما بالقوه بدیلی است و جامعه ی آمریکا امروز بر سر دوراهی تسلیم به ادامه ی حاکمیت راستگرایان یا تحمیل خانه تکانی سیاسی به حزب دموکرات قرار دارد. چپ اگر نتواند پایگاه اجتماعی خود را بسیج کند سرکوب و سرخوردگی ناشی از سلطه ی راست سیاسی سالهای دراز ادامه خواهد یافت و آن نیز نه به بهایی کمتر از اشک و خون ملتها.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 681  راه توده - 25 بهمن ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت