راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در دیدار مجازی دانشجویان 

با آقای خامنه ای

از رهبر خواستند

پاسخگو باشد

او بجای پاسخ

از فاصله گذاری

زن و مرد گفت!

  

آقای خامنه ای در دیدار اخیر کرونائی و مجازی خود با دانشجویان، درحالیکه سخنگوی این دانشجویان مستقیما مسئله پاسخگو نبودن نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری و برگمار شدگان ایشان و حتی خود وی را مطرح کرد، این سخنان را ناشنیده گرفت و زد به صحرای کربلای حجاب و فاصله گیری دختران از پسران. (من از بهر حسین در اضطرابم- تو از عباس می گوئی جوابم!)

 اگر اصل بر فاصله گیری زن و مرد و دختر و پسر از یکدیگر است، چرا در اوج انقلاب که زنان و مردان شانه به شانه هم در راهپیمائی ها شرکت می کردند آن را مطرح نکردید؟

این اظهار نظر، در واقع به معنای پایان اندک خوش خیالی های آن دسته از دانشجویانی بود که در خیال خویش حساب رهبر را از حساب بقیه حکومتیان جدا می کنند و یا تظاهر به این جدائی می کنند تا بتوانند حرفشان را بزنند.

فرار آقای خامنه ای از پاسخ مستقیم به سخنان رهبر دانشجویان عدالتخواه به معنای یک دوران و بن بست یک خوش خیالی است. دورانی که جناح راست از 30 سال پیش درکشور برای مقابله با انقلاب و آرمان های واقعی آن در پیش گرفت و آقای خامنه ای آن را در دوران رهبری خود به سیاست رسمی تبدیل کرد.

تقسیم کردن جامعه به با حجاب، کم حجاب، بی حجاب، حجاب برتر، حجاب نیمه برتر و امثال آن از همان اوان انقلاب آغاز شد. با وجود اظهار نظر صریح امثال آیت الله طالقانی یا آقای خمینی که "در حجاب اجبار نیست"، گروه های راستگرای مذهبی که امروز نام اصولگرا بر خود گذاشته اند، در پیوند با سلطنت طلبان و طرفداران بختیار که در پی شکافتن صف متحد مردم بودند، جامعه انقلابی ایران را به تقابل دروغین با حجاب و بی حجاب و "خودی" و "غیر خودی" و "نیمه خودی" کشاندند.

کوشش نیروهای روشن بین مذهبی و غیرمذهبی نظیر حزب توده ایران برای حفظ وحدت انقلابی و ترقی خواهانه جامعه میان قشرهای سنتی و غیرسنتی موثر واقع نشد. پس از حوادث و ترورها و انفجارهای سال 60 بتدریج یک سبک پوشش به کل جامعه ایران تحمیل شد و حتی به آن جنبه قانون هم دادند که شاهد پیامدهای متناقض هستیم

در آغاز افتتاح و آغاز به کار مجلس ششم، نمایندگان زن این مجلس بدرستی مطرح کردند که روپوش و روسری برای حضور در مجلس کافی است، اما همین آقای خامنه ای به مخالفت با آن برخاست و امام جمعه ها "چادر" را حجاب برتر اعلام کردند! الهه کولائی نماینده همان مجلس زیر بار حجاب برتر نرفت اما گام به گام آستین روپوشش دراز تر و دستهایش زیر آن پنهان تر شد و رو سری اش تا زیر ابروهایش پائین آمد.

سیاست خالی کردن انقلاب از ماهیت ترقیخواهانه آن به دو شکل گسترش تقدیس پول و سرمایه داری و تجمل و بی هویتی فکری و فرهنگی از یکسو و تقدیس ریاکاری و خرافه بینی و قشری گری فکری و فرهنگی از سوی دیگر به سیاست رسمی حکومتی تبدیل شد. این دو سیاست به تعمیق شکاف فرهنگی و اخلاقی انجامید و حکومت نیز مدام بر آتشی که خود برافروخته بود نفت پاشید و در خیال آن بود که بخشی از جامعه را تحت عنوان مقابله با بخشی دیگر بسود خود بسیج کند.

بتدریج توازن فرهنگی جامعه تحت تاثیر یک سلسله عوامل به زیان قشرهای سنتی فرهنگی که حکومت می خواست آنان را پایگاه خود کند تغییر کرد. از جهت مثبت، گسترش باسوادی و ورود توده عظیم مردم به عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی در نتیجه انقلاب موجب شد که بخش عظیمی از این توده در طول زمان خواهان عبور از مرزهای زندگی سنتی و برخورداری از دستاوردها و مواهب یک زندگی نوین اجتماعی و انسانی باشد. از جهت منفی، تجمل پروری و سرمایه پرستی و حاکمیت ریاکاری و دروغ و قشریگری دوران آقای خامنه ای، در باورهای مردم نسبت به درستی بنیادهای اخلاقی سنتی تردید بوجود آورد. بویژه که زیر همین پوشش مملکت غارت شد و تاریخی ترین اختلاف طبقاتی در ایران شکل گرفت. همه اینها سرانجام توازن فرهنگی جامعه را به شکلی معیوب به هم ریخت که در نتیجه آن تکیه صرف حکومت به قشرهای سنتی ناممکن شد. به این برهم خوردن توازن فرهنگی در عمق جامعه، تغییر در شرایط سیاسی نیز افزوده شده است. یعنی بویژه پس از کودتای انتخابات 88 دو حادثه مهم جدید روی داده است. از یکسو جامعه نارضایتی و سرخوردگی و مخالفت خود را بیش از پیش بصورت مقابله با اجبارهای فرهنگی و اخلاقی ریاکارانه حکومتی نشان می دهد، از سوی دیگر حکومت از ترس تظاهرات و شورش ناگزیر است حضور خود را در سطح خیابان ها افزایش دهد و هم نگران آن است که این حضور خود به عامل تقابل و درگیری تبدیل شود.

به این ترتیب مسئله حجاب به یکی از تقابل های مرکزی و تضادهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در سطح خیابان ها تبدیل شد. هم بدلیل گسترش نقش و وزن قشرهای غیرسنتی، هم بدلیل غلبه تدریجی فرهنگی آنان و هم بدلیل شرایط سیاسی و نارضایتی عمومی هر لحظه این احتمال وجود دارد که کنترل حجاب بکلی از دست حکومت خارج شود. امری که تقریبا و علیرغم تهدیدهای قضائی و انتظامی روی داده است.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 739 -  اول خرداد 1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت