راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بررسی نقش

مجاهدین خلق

در انقلاب ایران

از کجا آغاز میشود؟

 

    

آیا سیاست و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در سالهای اولیه جمهوری اسلامی که تا آغاز دهه 60 نوسان های مختلفی را طی کرد و از شعار حمایت از امام خمینی و مبارزه علیه امپریالیسم به فاجعه اعلام قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در سال 1360 انجامید و در خارج از کشور نیز بکلی سمت و سوی دیگری را پیمود، هدایت شده بود و یا اتفاقی؟

از آنجا که تاریخ دهه اول جمهوری اسلامی بدون بررسی و تحلیل سیاست های سازمان مجاهدین خلق از یکسو و حکومت از سوی دیگر ممکن نیست، برای پرسش بالا باید پاسخ یافت. نه پاسخ هائی که حکومت طی 40 سال گذشته در باره همه سازمان های سیاسی و بویژه مجاهدین خلق داده و آن را مرتب در بوق تبلیغاتی دمیده است. برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی تا اسناد معتبری انتشار نیابد و یا بدست نیآید نمی توانیم مدعی شویم که این و یا آن عضو رهبری سازمان مذکور در ارتباط با فلان سازمان اطلاعاتی در فلان کشور جهان بود و یا فلان شبکه جهانی توانست در رهبری این سازمان نفوذ کند، از جمله شبکه های بکلی مخفی اسرائیل که از انقلاب ضربه نخوردند و کاملا مخفی باقی ماندند. ارتشبد فردوست در خاطراتش می نویسد که این سازمان های مخفی نه تنها از سازمان اطلاعات و امنیت شاهنشاهی پنهان بودند بلکه خود شاه هم از آن بی خبر بود و تنها میدانست که اسرائیل هسته های مستقل و مخفی اطلاعاتی در ایران دارد. با توجه به سوابق نفوذ و عملکرد سازمان های بین المللی از پیش از انقلاب مشروطه تا امروز (در ایران) می توان عملکرد سازمان مجاهدین خلق – پس از انقلاب- را در راستای اهداف قدرت های جهانی و بویژه امریکا و انگلیس و حتی اسرائیل دانست. ما وقتی نتیجه دو انفجار حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری و ترور روحانیون بلند پایه و با سابقه طرفدار آیت الله خمینی و یا امثال حاج عراقی (که اگر زنده مانده بود قطعا رهبری موتلفه اسلامی به او می رسید و نه به امثال عسگراولادی و اسدالله لاجوردی) می بینیم، چاره ای جز این نتیجه گیری نداریم که آن اعلام قیام مسلحانه و انفجارها وترورها و سپس اعدام های گروهی دستگیر شدگان مجاهدین خلق دردهه 60 همگی در خدمت راست ترین و مرتجع ترین بخش حکومت و بویژه روحانیت قرار گرفت. این خدمت را ابتدا گروه فرقان با ترور آیت الله مطهری رئیس شورای انقلاب و جانشین قطعی آیت الله خمینی آغاز کرد که دقیقا شناسائی و انتخاب شده بود. اما فرقان هرگز توان و قدرت سازمانی مجاهدین خلق را برای ادامه این دستچین کردن ها و ترورها نداشت. هنوز روشن نیست که طراحان آن انفجارها و ترورها چه کسانی بودند و چگونه سازمان مجاهدین خلق مجری آن شد، اما یک نمونه مهم تاریخی در این زمینه در برابر ماست. یعنی نقشی که فدائیان اسلام در دهه 1330 تا اندک زمانی پس از کودتای 28 مرداد ایفاء کردند. هیچکس نمی گوید که نواب صفوی و یا عبدالحسین واحدی مامور ترتیب دادن ترورهای دهه 30 بودند اما بعدها در زندان بقایای فدائیان اسلام به این نتیجه رسیدند که مامورانی از طرف حکومت (رژیم شاه) و انگلستان بسیار دقیق و بی آنکه رد پائی باقی بگذارند برخی ترورهای سیاسی را به فدائیان اسلام دیکته کردند و افراد ساده لوح و مرتجع و گاه کم سن و سالی مانند «عبدخدائی» عامل اجرای فرمان آمرانی شدند که علنی نبودند. ترور سپهبد رزم آراء نخست وزیری که شاه از کودتای او علیه خودش بیم داشت، ترور احمد کسروی پرچمدار مقابله با ارتجاع مذهبی، ترور حسنعلی منصور نخست وزیر پس از کودتا و مدافع تقویت امریکا در برابر انگلستان درایران، ترور حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق و نمونه هائی دیگر همگی به سود دربار شاه و شخص شاه و انگلستان تمام شد، اما رهبری فدائیان اسلام آنها را شاهکارهای انقلابی خود میدانستند. تاریخ مصرف فدائیان اسلام زمانی تمام شد که شاه موقعیت خود را تثبیت کرده و آنها خواستند حسین علاء نخست وزیر وقت را ترور کنند و موفق نشدند. دستور جمع کردن آنها به تیمور بختیار بنیانگذار ساواک شاه داده شد و او نیز سریعا به آن عمل کرد و همه آنها را جمع کرد و چند تنی از رهبران آنها را نیز تیرباران و دفتر را بست. از آن ترورها، استبداد شاه و تثبیت موقعیت او تا آستانه انقلاب 57 بیرون آمد!

شواهد قاطع نشان میدهد که شبکه های اطلاعاتی اسرائیل و انگلیس و امریکا به کمک بقایای ساواک متلاشی شده شاهنشاهی بسیار زود، پس از انقلاب توانستند خود را جمع و جور کرده و طرح ترور و انفجار را از همان آغاز تاسیس جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند. آنها دقیقا میدانستند چه کسانی درحکومت و بویژه از اطرافیان آیت الله خمینی باید از صحنه حذف و چه کسانی جایگزین آنها شوند و چگونه مخالفان سر سخت آزادی ها به قدرت برسند و این همان نقشی است که مجاهدین خلق ایفاء کردند. بحث درباره نقش سازمان مجاهدین خلق در انقلاب 57 و سپس جمهوری اسلامی از اینجا آغاز می شود. بحثی که ناگزیر است.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 758 - 24 مهر ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت