راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ج. اسلامی می تواند

راه کره شمالی

را دنبال کند؟

 

   

 برخی ها در جمهوری اسلامی که نفسشان از جای گرم در می آید، اغلب تا کره شمالی یک آزمایش موشکی و اتمی می کند آب دهانشان راه می افتد و به کنایه و اشاره و مستقیم و غیرمستقیم می گویند که ایران هم باید راه کره شمالی را دنبال کند و به سوی تولید سلاح اتمی پیش برود.

آنان که این سخن را می گویند معمولا طرد شده ترین بخش حکومت از سوی مردم هستند که سلاح اتمی برای آنان از یکسو وسیله ای برای ایجاد تقابل در جهان و بدین بهانه رفتن به سمت نظامی گری و خفه کردن و سرکوب مردم است و از سوی دیگر ابزاری در خدمت تصورات توسعه طلبی های منطقه ای. حسابشان هم این است که فعلا هزینه منفی آزمایش های موشکی ایران را روسیه می پردازد که مرتب ترمز دستی ناتو را می کشد و ناگزیر خواهد بود در برابر حمله غرب به ایران از خود واکنش نشان دهد.

در این میان مقایسه میان ایران و کره شمالی از همه مضحک تر است.

کره شمالی اولا از نظر اقتصادی و تکنولوژیک کشوری مستقل است و حداقل می تواند نیازهای خود را در حال تحریم و محاصره کامل خود تولید کند. در حالیکه ایران متکی به نفت و واردات فعلا زیر فشار تحریم ها کمر خم کرده است.

ثانیا در داخل کره شمالی نوعی برابری در میان مردم وجود دارد که دولت آن کشور می تواند روی مقاومت و ایستادگی و کمک مردم در شرایط سخت حساب کند، همانگونه که شرایط سخت کنونی و محاصره اقتصادی و تهدیدهای نظامی امریکا را با همین تدبیر از سر می گذراند. در کره شمالی صدها هزار کارتن خواب و بی خانمان و بیکار در کنار رژه ماشین های میلیاردی شب را درخیابان به روز نمی آورند. در آنجا فساد نهادینه شده در نظام و میلیون ها معتاد و جود ندارد و در نتیجه سیاست های قومی و مذهبی حکومت خطر جنگ شیعه و سنی و نزاع کرُد و ترک و عرب و بلوچ و فارس و لر وجود ندارد. روستاهای کره شمالی نیمه ویران نشده و ساکنان آن راهی شهرها و حاشیه نشین آن ها نشده اند. در حاشیه شهرهای کره شمالی 10 میلیون تن در نیمه حلبی آبادها زندگی نمی کنند و حداقل 50 درصد ساکنان شهرهای آن زیر خطر فقر نیستند. در کره شمالی فرماندهان نظامی با نمایش موشکی برای خود مشروعیت دست و پا نمی کنند و امنیت کشور را فدای تحکیم جایگاه سیاسی و موقعیت خود برای کسب قدرت و ثروت نمی کنند.

می توان معتقد بود که در کره شمالی آزادی های سیاسی آنگونه که ما توده ای ها نیز برای ایران بدان اعتقاد داریم و برای آن مبارزه می کنیم وجود ندارد. ولی این هم واقعیتی است که، درست برعکس ایران، زمینه های اعتراض در آن کشور تا آنجا که به شرایط زندگی توده های وسیع مردم مربوط می شود وجود ندارد. ثروت غارتی هم وجود ندارد که رهبران آن کشور بر سر آن با هم نزاع داشته باشند و بخواهند سهم خود را در این نزاع با آزمایش موشکی افزون کنند. بنابراین دلیل ثبات نظام سیاسی آن کشور نه "آدمخوار" بودن رهبران آن بلکه در ایجاد نوعی برابری میان مردم و میان قشرهای مختلف اجتماعی است.

این وضع داخلی کره شمالی با همه ویژگی های مثبت و منفی آن است هیچ شباهتی با ایران ندارد. می توان نظام سیاسی و اقتصادی آن کشور را دوست داشت یا نداشت اما نمیتوان واقعیات را انکار کرد و یا تحت تاثیر تبلیغات رسانه های غربی یک کره شمالی ساخته و پرداخته آنها را در ذهن داشت. کره شمالی مانند هند نیست که چند صد میلیون فقیر داشته باشد و صبح ها بجای زباله جسد افراد را از کنار خیابان ها جمع کنند.

در همسایگی کره شمالی کشورهایی نظیر عربستان و قطر و امارات و عراق و کویت قرار ندارند و کره شمالی نه خود صادر کننده نفت و مواد خام است و نه نفت جهان از کنار آن عبور می کند. این کشور در منطقه ای است که در یکسوی آن کره جنوبی است و در سوی دیگر چین و روسیه و ژاپن. برخلاف منطقه ما، همه کشورهای آن منطقه دارای اقتصاد هایی کمتر یا بیشتر قدرتمند، ثبات نسبی و حکومت هایی مقتدر و نیرومند هستند. این وضع چه شباهتی به منطقه خاورمیانه و شیوخ عرب و سرداران تاجر شده در ایران و ویرانی عراق و سوریه و لیبی و افغانستان و ... دارد؟

بنابراین نه شرایط داخلی و نه شرایط منطقه ای و جهانی کمترین زمینه ای برای مقایسه میان ایران و کره شمالی باقی نمی گذارد. آنها که دنباله روی ایران از نمونه کره شمالی و آزمایش های موشکی آن را توصیه می کنند آیا می توانند شرایط جهانی و منطقه ای و داخلی ایران را با شرایط کره شمالی یکسان معرفی کنند؟ و آیا حاضرند در ایران راه کره شمالی طی شود و اموال غارتی و خصوصی سازی شده را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردانند و از خانه های میلیاردی و حساب های بانکی و اتومبیل‌های آنچنانی صرفنظر کنند؟

نه ایران، کره شمالی است و نه کره شمالی ایران، موقعیت خاورمیانه نیز با آسیای شرقی قابل مقایسه نیست.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 754 - 20 شهریور ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت