راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سلاح اتمی

امنیت ایران

و یا ج. اسلامی

را تامین می کند؟

 

 

در این شماره راه توده، تفسیری را به نقل از منابع روسیه می خوانید در باره آزمایش اخیر اتمی در کره شمالی و انگیزه دولت آن کشور برای اتمی شدن. از آنجا که ممکن است تشابهی بین استدلال های طرح شده در این تفسیر، با انگیزه های حاکمیت نظامی جمهوری اسلامی برای اتمی شدن یافت شود، لازم است این چند نکته توضیح داده شود:

1 - هیچ نیروی واقعا ملی در ایران، مخالف اتمی شدن کشور نیست. حتی اگر آزمایش اتمی در ایران انجام شود. آنچه که مورد مخالفت است سیاست ماجراجویانه و مداخله جویانه حکومت کنونی است که راه را برای تبدیل اتمی شدن ایران به بهانه بزرگ و حمله نظامی به ایران هموار می کند. از جمله این مداخله ها، تحریک اقلیت های شیعه درکشورهای منطقه و اقدامات تروریستی در عرصه جهانی و سخنان به غایت تحریک آمیز و مشکوکی که از دهان دولتمردان و شماری از امام جمعه ها و فرماندهان نظامی و شخص رهبر بیرون می آید.

2 -  وجه تمایز بسیار مهم دیگری که حساب جمهوری اسلامی را از کشورهائی مانند ونزوئلا، کوبا و حتی کره شمالی جدا می کند، سیاست های اقتصادی در داخل کشور است. سیاست هائی که همسوئی کامل دارد با اصلی ترین نهاد رهبری اقتصاد امپریالیستی در جهان. یعنی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. حاصل این همسوئی، چنان اختلاف طبقاتی و فقری درایران است که در تاریخ کشور – مگر در دوران فئودالیسم- سابقه نداشته است.

3 - از دیگر تفاوت ها و در واقع ضعف های بزرگ جمهوری اسلامی، حاکمیت یک اقلیت برای تامین منافع یک اقلیت است که در شکل استبداد کنونی خود را نشان میدهد.

4 - نکته بسیار مهم دیگر، سیاست تبعیض آمیز قومی و مذهبی حاکم بر جمهوری اسلامی است. از یکسو مقابله با اقوامی که بخش بسیار مهمی از آن سنی مذهب اند و سرکوب مضاعف می شوند و از سوی دیگر مقابله فرهنگی و تحمیل محرومیت های اقتصادی به این اقوام است.

5 - و از نکات انکار ناپذیر دیگر، بی اعتنائی و عدم حمایت و پشتیبانی اکثریت مردم ایران از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی است. نه به این دلیل که با اتمی شدن کشور مخالف اند، بلکه به این دلیل که اوضاع بشدت بحرانی کنونی کشور، سرکوب، استبداد، پشت کردن به آرمان های واقعی انقلاب 57 و سلطه ارتجاعی ترین بخش مذهبی بر حاکمیت و حکومت نظامی و امنیتی کنونی را محصول فعالیت اتمی جمهوری اسلامی میدانند و غرب و در راس آن امریکا نیز با آگاهی عمیق نسبت به این درک و دریافت مردم و رشد نارضائی ها، بر تحریم ها پافشاری کرده و آن را گسترش میدهد.

چنین حکومتی، حتی اگر به بمب اتم هم مجهز شود، در داخل شکم خود مخرب ترین مین انفجاری و چاشنی کشیده را حمل می کند و امنیت آن نه از خارج – چنان که کره شمالی و یا ونزوئلا و حتی کوبا را تهدید می کند- بلکه از داخل تهدید می شود. اینست آن نقطه ضعف بزرگی که حاکمیت هم میداند اما با ادامه سرکوب از یکسو و سرعت بخشیدن به فعالیت های اتمی اش تصور می کند از این پل به سلامت خواهد گذشت!

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 795  - 23 تیر 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت