راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کمونیست های روسیه

به پیروزی در

انتخابات پارلمانی

می اندیشند!

سویتسکایا راسیا- گزینش و ترجمه نعمت بوستانی

  

در ماه سپتامبر آینده، برگزاری انتخابات دوماي دولتي (مجلس ملی) و مجالس قانونگذاري مناطق فدراسيون روسيه آزمايش ديگري براي قدرت و اتحاد حزب کمونيست فدراسيون روسيه خواهد بود.

طی سال های گذشته، احزاب و انجمن های مختلف، با برنامه های متنوع وبا ظاهری مخالفت گرایانه در کشور جهت بدست آوردن نمایندگانی در سطوح مختلف حکومت بوجود آمدند. بسیاری ازسخنرانی ها، شعارها و اعتراضات آنچنانی در دفاع از کارگران به گوش می رسید اما بدون هدف و برنامه مشخص و روشن و چگونگی حل معضلات اجتماعی روسیه سرمایه داری است. کمتر کسی درمورد تغییر سیستم مخالف منافع مردم کشور، یا از بین بردن سیستم استثمار انسان از انسان صحبتی به میان می آورد. در حالی که کشور غرق در فساد، مواد مخدر، تروریسم و فقر و نداری میلیون ها نفر از شهروندان است. در فدراسیون روسیه سالهاست رشد جمعیت سیر نزولی دارد، چرا که کشور گرفتار چمبره سیستم سرمایداری جهانی است و حکومت در برابر نسل کشی مردم خود بی تفاوت می باشد. 30 سال پیش مردم ما به امید به بهشتی رویایی و بدست آوردن «زندگی مطلوب»، به سیستم سرمایه داری جنایتکار روسیه وارد شدند با انتظار اینکه فردا نان هایی با دانه های کنجد و خشخاش روی سفره ها به ردیف گذاشته شوند. حال آن بهشت موعود به کام چه کسانی شد؟ مسلما برای مردم بزرگ و میلیونی کشور فریبی بیش نبود و به همراه خود فقر و فلاکت را به ارمغان آورد.

طی سال‌های گذشته ستون پنجم، مانند یک بولدوزر کشور را در هم شکسته است و عزت، وجدان، آزادی، و توان مردم ما را خرد کرده و تا به پایین‌ ترین حد ممکن کشانده است. پدیده‌هایی مانند وحشت، تراژدی، مرگ و نا امیدی ها بطور روزمره برای ما آشنا و بی تفاوت شده اند. در چنین مرحله تاریخی است که حزب کمونیست روسیه، با ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم، تنها امید و پناهگاه در کشور ما باقی مانده است. حزب لنینیستی که پس از خیانت همه جانبه، ماهیت خلاق خود را از دست نداده است.

در شرایطی خاص ما به طور موقت، به پارلمانتاریسم، به عنوان یک شاخه از مبارزه طبقاتی و نه شاخه اصلی آن روی آوردیم. تجربه پارلمانتاریسم احزاب مارکسیست قرن گذشته در اروپا، نتوانست نتیجه مورد انتظار را به دست بیاورد. نمایندگان کمونیست در مجالس آن کشورها نتوانستند خود را از محاصره ایده‌های سرمایه داری رها کنند. بنا براین، وسایل تولید، بانک ها، کارخانه ها و همه امکانات صنعتی، همراه قدرت در دست بورژوازی باقی ماند. از همین روی مجالی برای ارتباط قوی و منطقی مورد نیاز با طبقه کارگر و زحمتکان روستایی بدست نیامد.

در کشور ما، کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی، سر آغازی برای خیانت و به تبع خسارات بزرگ و جبران ناپذیری به جنبش کمونیستی و کارگری شد. روند پس از این کنگره بود که حوادث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال 1991 و روسیه در سال 1993 را بدنبال داشت. به همین مناسبت ما نباید اشتباهات و تجارب تلخ احزاب اروپایی را تکرار کنیم. هر چند در شرایط حاضر باید در مبارزات انتخاباتی شرکت کنیم و از این تریبون با رساندن پیام خود به زحمتکشان کشور بتوانیم اعتماد آن ها را بدست بیاوریم.

طی سال‌های گذشته طبقه متوسط در کشور ما به تدریج به صف فقرا پیوسته اند. بدین معنا که  دو طبقه متخاصم و آشتی ناپذیر وجود دارد که یکی به دلیل طمع بی حساب و استثمار وحشیانه و برای دیگری زندگی جهنمی را رقم زده است. نیروی دوم یعنی نیروهای کار و زحمت، متأثر از ظلم فزاینده سرمایه داران، همچنان چشم به حزب پایگذاری شده توسط ویلادیمیر ایلیچ لنین و یاران وی دارند.

 کاندیداهای حزب «روسیه واحد» مانند سه سال قبل، آشکارا با نام این حزب و شعارهای تبلیغاتی آن در انتخابات شرکت نخواهند کرد (هر چند درعمل مورد حمایت این حزب می باشند). در دوره پیش از انتخابات با شعار میهن پرستانه خاصی با استفاده از مضمون های زندگی اتحاد شوروی وارد میدان انتخابات می شوند. کاراکتر افراد و خصوصیات شخصی آنان در مکان های رأی گیری نقش اصلی را در انتخابات بازی می کنند. به طور معمول اکثر رای دهندگان کشور در دهه های گذشته به نمایندگان فریبکار طرفدار سرمایه داران رأی داده اند. نمایندگان مردمی ما می‌ توانند با استناد به سخنان از بوته آزمایش بدر آمده کارل مارکس، که گفته است، «سرمایه دار برای کسب سود هر جنایتی را مرتکب خواهد شد». یا ولادیمیر ایلیچ نیز نوشت، «مالکیت خصوصی هرگز منافع کارگران را تامین نخواهد کرد». بنابراین انتخاب و معرفی نامزدهای ما باید افرادی مطمئن، مسلط بر شرایط عینی و برنامه‌ های حزب و در عین حال دارای منطقی قوی باشند. در این دور انتخاباتی، نامزدهای ما از بحث های عمومی در رادیو و تلویزیون و دیگر بخش‌های رسانه ای از برنامه‌ های صریح و روشن انتخاباتی بسیار بهره مند شده اند.

بدین صورت، لازم است کاندیدا های ما به طور جدی بر رویدادهای کشور اشراف کافی داشته باشند و با آمادگی به سؤال‌های مردم پاسخ دقیق و لازم را بدهند. به دنبال هر فرصتی برای صحبت با رای دهنده احتمالی خود باشند. صبح و عصر در ایست بازرسی شرکت، ایستگاه های اتوبوس، مترو و راه آهن، در ساعات کار در مزرعه با اهالی روستا ها و...به گفتگو بنشینند. همیشه به یاد داشته باشند که تمام تلاشهای شما باید بر اساس میراث نظری مارکسیست - لنینیست و تجربه حزبی که امروز استوار می‌ باشد و در سطح جامعه نیز مطرح است مبتنی باشد.

https://www.sovross.ru/articles/2141/52694

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 795  - 23 تیر 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت