راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جنگ اقتصادی

با کمک

مافیاهای اقتصادی؟

 

 

 بیکاری، تورم و گرانی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بحران اقتصادی حاکم بر ایران، ادامه همان "جهاد بزرگ اقتصادی" است رهبر جمهوری اسلامی است که  با فرمان لغو اصل 44 قانون اساسی اعلام شد. و متعاقب آن واردات چند صد میلیاردی و اجرای مخرب ترین شیوه ها برای حذف یارانه ها و حاکم کردن فرهنگ تجملاتی برای یک اقلیت اندک آغاز شد. آن جهاد بزرگ اقتصادی، امروز و پس از اجرای تحریم های جهانی، پیامدهای خود را بطورکامل نشان می دهد. زیرا که درآمد نفت که بر همه اینها سرپوش می گذاشت زیر فشار تحریم و مدیریت ضعیف و فاسد سپاهی بشدت کاهش یافته است. نمونه هایی از پیامدهای این جهاد اقتصادی و دلایل و پیامدهای ان را در سخنان و خبرها می توان یافت.

مثلا نتیجه "جهاد اقتصادی" اکنون منجر شده به تعطیل 70 درصد کارخانه های کشور و مابقی نیز در حالت رکود به سر می برند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ۶۰ درصد واحدهای تولیدی استان مازندران در آستانه تعطیلی قرار دارند. نتیجه این وضع افزایش شکایت ها و تعیین وقت رسیدگی هیات های حل اختلاف برای حداقل دو ماه بعد است. علت اصلی جدی شدن بحران کارگری تنها ناشی اعمال فشار بانک‌ها نیست بلکه ناشی از تحریم هاست. آنها که میگویند واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت شده بشدت تحت فشار هستند و موقعیت انان بدین دلیل وخیم شده، آدرس غلط می دهند. نیشکر هفت تپه شاهد این واقعیت است.

بعبارت دیگر واحدهای تولیدی و کارگران آنها بهای نهادهای مالی پنهان و فاسدی را میدهند که زیر مجموعه بیت رهبری است. این فساد و دزدی اکنون به همت خود کارگران و کارکنان فاش می شود.

ذخایر دارویی کشور رو به اتمام است و کمبود واکسن در کشور و کاهش منابع واکسیناسیون در کشور جدی است. بانک مرکزی تقریبا هیچ ارزی برای حوزه سلامت ندارد در حالیکه ارز مرجع در اختیار واردات خودروهای لوکس گذاشته میشود.

بحث بر سر آنست که حتی پیش از آوار کرونا و فاجعه تولید واکسن داخلی و سلطه مافیا بر واردات واکسن ویرانی واقعی وضع اقتصاد و بهداشت و سلامت مردم آشکار شده بود.

وقتی می گویند باید مردم را برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور آماده کرد و کشور را با کمک مردم اداره کرد، کسی نیست سئوال کند که چرا زمانی که موسوی در تلویزیون نسبت به عواقب سیاست های احمدی نژاد و از جمله حذف نظام برنامه و بودجه هشدار داد رهبر گوش هایش را گرفت که نشوند؟

در پشت این اخبار یک واقعیت اجتماعی پنهان است، یعنی شکلگیری و تحکیم موقعیت باندها و فراتر از آن قشری اجتماعی که این درآمد را میان خود تقسیم کرده و به شبکه های مافیائی تبدیل شده اند و از این وضع سود می برند و خواهان ادامه آن هستند. اینها همانهایی هستند که در انتخابات سال 1388 علیه میرحسین موسوی کودتا کردند و احمدی نژاد را برای ادامه همین سیاست بر سر کار حفظ کردند، دولت روحانی را فلج کردند و اکنون دولت رئیسی را بر سر کار آورده اند.

درخت جهاد اقتصادی میوه تلخ خود را بصورت اقتصاد ویران شده و گرانی و فقر برای اکثریت مردم و ثروت افسانه ای برای یک عده ببار آورده است. با این دستاورد و این نتایج و این دره عظیم فقر و ثروت و شکاف اجتماعی می توان مردم را از مرحله "جهاد" عبور داد و وارد مرحله "جنگ اقتصادی" کرد و در مقابل تحریم ها ایستادگی کرد؟

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 805  - 21 مهر 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت