راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

دوران رهبری آیت الله خمینی و دوران رهبری علی خامنه ای
تفاوت نگرش های سیاسی- مذهبی
سپاه پاسدران در دو دوران

 

آنها که در زمان آیت الله خمینی منع در قمه زنی شدند، در زمان علی خامنه ای نه تنها خود قمه زدند و نه تنها دسته های قمه زن تشکیل دادند، بلکه به قمه زن ها و چاقو کش های حرفه ای برای یورش به مردم تبدیل شدند. آیت الله خمینی به شهادت مطالبی که در نشریه ارگان سپاه منتشر شده بود، با صراحت گفته بود شما قبل از هر چیز تکلیف مقدس نماها را روشن کنید. آنها دست شما را می بندند، مثل این که دشمن به شما حمله کرده باشد. و در زمان علی خامنه ای آنها نه تنها دست طرفداران خط امام را بستند، نه تنها آنها را به زندان افکندند، بلکه در تدارک قتل عام آنها نیز هستند.


9 آبان 1361. 3 ماه و اندی پیش از یورش اول به حزب توده ایران و دستگیری بخشی از رهبری حزب به بهانه جاسوسی و همسوئی با سیاست اتحاد شوروی وقت برای مخالفت با مرحله دوم جنگ با عراق. تحلیل هفتگی حزب انتشار یافت که به بهانه سالگرد شهادت امام حسین مطالبی در آن مطرح شد، که آنچه که اکنون و بویژه بعد از کودتای 22 خرداد شاهد آن هستیم، گوئی تابلوی تمام رنگی و به پایان رسیده و آماده قاب و به دیوار آویختن آن پیش بینی و ابراز نگرانی است.
در این تحلیل، نقل قول هائی از نشریه ارگان وقت سپاه پاسداران بنام "پیام انقلاب" شده که مربوط به دوران حیات و رهبری آیت الله خمینی است و بکلی با ماهیت و نظراتی که امروز در نشریه ارگان سپاه منتشر می شود متفاوت است. ارگان مطبوعاتی سپاه در زمان علی خامنه ای تغییر نام داد و شد "صبح صادق" و گردانندگانش شدند امثال سردار یدالله جوانی و ذوالنور و طائب و شریعتمداری و در حقیقت "انجمن حجتیه".
آنها که در زمان آیت الله خمینی منع در قمه زنی شدند، در زمان علی خامنه ای نه تنها خود قمه زدند و نه تنها دسته های قمه زن تشکیل دادند، بلکه به قمه زن ها و چاقو کش های حرفه ای برای یورش به مردم تبدیل شدند. آیت الله خمینی به شهادت مطالبی که در نشریه ارگان سپاه منتشر شده بود، با صراحت گفته بود شما قبل از هر چیز تکلیف مقدس نماها را روشن کنید. آنها دست شما را می بندند، مثل این که دشمن به شما حمله کرده باشد. و در زمان علی خامنه ای آنها نه تنها دست طرفداران خط امام را بستند، نه تنها آنها را به زندان افکندند، بلکه در تدارک قتل عام آنها نیز هستند. تحلیل 9 آبان 1361 یک مدرک تاریخی برای درک صحت سیاست و نگرانی های رهبری وقت حزب توده ایران، غفلت های تاریخی روحانیون و مذهبیونی که امروز در حکومت علی خامنه ای زیر چرخ دنده ارتجاع مذهبی درحال له شدن هستند و همچنین نشانه ای از ویژگی های حزب توده ایران در یک جامعه اسلامی با باورهای مذهبی توده های مردم است. باورهای که از ابتدای بنیانگذاری حزب توده ایران، بنیانگذاران حزب به آن توجه داشته و تاکید داشتند که برای هر نوع تحول و انقلابی در جامعه ایران باید به این باورها توجه کرد و از بستر همین باورها حرکت کرده و به جلو رفت. به همین دلیل عضویت درحزب توده ایران هرگز تابع مذهبی بودن و یا مذهبی نبودن نشد و درهای حزب به روی زحمتکشان با هر نوع باور مذهبی و وابستگی ملی و قومی آزاد اعلام شد.
امروز، یعنی در اوج جنبش مقاومت در برابر کودتای 22 خرداد، وقتی مردم با شعار "یاحسین" به خیابان ها می ریزند، اوج درک تاریخی حزب توده ایران از جامعه ایران را به نمایش نمی گذارد؟
این همان نکته ایست که چپ نماها و چپ روها و حتی سازمان های واقعا متمایل به اندیشه های چپ آن را درک نکرده و نمی کنند و به همین دلیل نیز اغلب از حوادث ایران عقب می مانند.

تحلیل 9 آبان 61 را بخوانید:
مسلمانان میهن ما، سالگرد شهادت امام حسین را، که در فرهنگ و سنن مردم ما همچون مظهر آزادگی و عدالت خواهی و نبرد علیه فساد و تزویر، زورگویی و ثروت اندوزی، تا واپسین مرز ایثار، جای شامخی دارد، گرامی داشتند و مراسم ماه محرم را طی تظاهرات و اجتماعات عبادی- سیاسی برگزار کردند. مجموعه این مراسم نشان داد، که اگر برخی محافل و گردانندگان مجالس کوشیدند آن را از محتوای انقلابی خود، در بسیج مردم علیه ظلم و بهره کشی، علیه مثلث زر و زور و تزویر تهی سازند و به برخی آئین های ظاهری منحصر کنند و حتی علیرغم اعلامیه دفتر امام در باره منع قمه زنی، کوشش هایی برای نقض این توصیه و در واقع مخدوش ساختن اعتبار آن به عمل آوردند، ولی به طور عمده در راه پیمایی ها و تظاهرات و اجتماع در برابر خانه های شهیدان و غیره، مردم به محتوای ژرف پیام حسینی توجه داشتند و با برداشتی انقلابی، منویات قلبی خویش را در جهت زدودن بیدادگری ها و استثمار، در جهت استقرار عدالت و آزادی و سلامت جامعه ابراز کردند.

در آستانه ماه محرم و در همین ایام، مسلمانان انقلابی پیرو خط امام بارها نسبت به خطر ناشی از رفتار و اقدامات مسلمان نمایان متعصب و عوامل گاه مشکوکی که با قشری گری خود جاده صاف کن توطئه های دشمن می شوند، هشدار دادند. مجله "پیام انقلاب" ارگان سپاه پاسداران در شماره 69 خود "مارقین" را "ترکیبی از تعصب و بی عقلی و شور و شعار و بی شعوری" دانست و آن ها را "پل عبور دشمن" نامید. که با یاری آن ها دشمن "کودتای سیاسی خزنده ای را به منظور انهدام انقلاب اسلامی در دراز مدت" برنامه ریزی می کند. با توجه به عملکرد بسیاری از قشریون، که آیت الله العظمی منتظری آن ها را "نادان و تک بعدی" خوانده است، و انجمن های ظاهرالصلاحی (انجمن حجتیه) که کانون ناراضی تراشی و خشمگین کردن مردم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده اند، این ارزیابی، که مسلما برای افراد ساده و گول خورده این انجمن ها درست است، در مورد گردانندگان آن ها بازتاب واقعیت نیست. مجله "پیام انقلاب" مرحله اول اقدام آنان را "نفوذ و مهره چینی و ایجاد اختلال"، مرحله دوم را "زیر سئوال کشیدن امام و نظام" و مرحله سوم را "تکوین و تحکیم اسلام راحت طلب" می داند. مجله از خطر "عناصر متدین، اما منحط و بی فرهنگ و تنگ نظر و خشک و خشن" یاد می کند، که "با بهره گیری از نارضائی ها و نابسامانی ها و یا سرزدگی ها" عمل می کنند. مجله "پیام انقلاب" از امام خمینی نقل قول می کند که: همچه افرادی هستند که می گویند یک حکومت عدل اصلا نباید باشد؛ باید جلویش را گرفت تا حضرت تشریف بیاورند."
و از قول آیت الله شهید مطهری نقل می کند که: "بازار تکفیر و نسبت بی دینی را به هر صاحب فضیلتی رایج ساختند، اسلام را به سوی رهبانیت و انزوا کشانیدند و بازار تظاهر و ریا را رایج کردند." و باز هم این نقل نوشته امام در کتاب "حکومت اسلامی" که: "شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آن ها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده است و یک نفر هم محکم دست های شما را گرفته باشد. این هایی که اسمشان مقدسین است، نه مقدسین واقعی، و متوجه مفاسد و مصالح نیستند، دست های شما را بسته اند و اگر بخواهید کاری انجام بدهید، آن ها شما را در جامعه ضایع می کنند. شما باید قبل از هر چیز فکری برای آن ها بکنید.

این نوشته ها و نقل قول ها تنها نمونه هایی گذرا به مناسبت ماه محرم نیست، بلکه واقعیت این است که مسلمانان انقلابی پیرو خط امام بیش از پیش پی می برند، که با این "مارقین" باید حساب ها را روشن کرد، نباید به "پل عبور دشمن" اجازه استمرار داد، و اسلام انقلابی و تحول طلبی را که به زحمتکشان تکیه می کند، باید از این خشک مقدس های تنگ نظر و خشن جدا کرد.
لازم است که همه ما به این آگاهی فزاینده در بین نمایندگان برجسته اسلام انقلابی توجه کنیم و در این جا نیز مظهری از نبرد خط ها را، که سرنوشت انقلاب وابسته به نتیجه آن است، بیابیم و با تمام قوا از خط انقلابی و متکی بر زحمتکشان حمایت کنیم.

 
همین هفته آقای شاهچراغی نماینده مجلس در نطق پیش از دستور خویش گفت:
این ها گاه با نفوذ در آموزش و پرورش و اعمال به ظاهر مکتبی و حزب اللهی باعث رنجش زیاد افراد مومن و لایق شده و به عکس به نالایق ها فرصت عمل داده اند... این ها با این شیوه غلط در ادارات روح تملق را بالا می برند و روح واسطه بازی را تقویت می کنند و در نتیجه اعتماد مردم به مسئولان و حمایت آنان از مسئولان را به تردید و شکست می کشانند. به حذف و انزوای نیروهای صادق و مومن انقلابی می پردازند و با ظاهر آراسته و فریبنده خویش اسلام و انقلاب را بی محتوی جلوه می دهند."
آقای تبریزی نماینده بجنورد نیز در همین هفته گفت:
"ترور انقلابی ترین افراد، که طالب تحولات بنیادی در جامعه بودند (بهشتی ها، باهنرها، صدوقی ها) به خاطر حذف نیروهای اصیل خط امام و تقویت راست گرایان سازشکار است. کسانی که با تفکرات اقتصادی آیت آلله العظمی منتظری و شهید بهشتی و آیت الله مشکینی مخالفت کرده و آن را غیر اسلامی و غیر شرعی جلوه می دهند، آگاه یا ناآگاه در جهت هدف آمریکا، یعنی ترور فکری یاران واقعی امام به راست گرایان مطلوب غرب کمک می کنند."
رفقا به خوبی می بینند، که چرا حزب توده ایران و سایر پیروان سوسیالیسم علمی از موضع گیری های مردمی پیروان راستین خط امام خمینی پشتیبانی می کنند؛ این اشتراک نظرها و نزدیکی مواضع در گرهی ترین مسائل است، که باید همواره توسط رفقا و دوستان مد نظر قرار گیرد، تا بتوان مشترکا بر مواضع خصمانه دشمن و پل های عبور آن حمله برد.

راه توده 236 28.09.2009
 

بازگشت