راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اسناد آنچه را
حزب ما گفت
از زبان و قلم
میثمی و سحابی
می توانید بخوانید

 

لطف الله میثمی از بنیانگذاران اولیه سازمان مجاهدین خلق است که بر اثر انفجار مواد منفجره چشم‌های خود را از دست داد. وی كه هم اکنون به چهره‌های ملی مذهبی نزدیک است، در سرمقاله آخرین شماره "چشم انداز ایران" (شماره 63 مهر- شهریور 1389) که سردبیری آن را برعهده دارد به ماجرای 30 خرداد و کشیده شدن مجاهدین خلق به مبارزه مسلحانه برضد جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. میثمی در نوشته خود به گفتگوی میان "یکی از چهره‌های مبارزاتی دوران ستمشاهی که به علت سوءتفاهم‌هایی بازداشت شده بود و ‌اکنون نیز زنده است" - که احتمالا اشاره به طاهر احمد زاده است - "با رئیس زندان اوین" - که منظور باید اسدالله لاجوردی عضو رهبری موتلفه باشد – اشاره می‌کند. بنوشته میثمی در این گفتگو "رئیس زندان می‌گوید ما دو بار برای مجاهدین دام پهن کردیم، ولی در دام نیفتادند، اما بار سوم در دام افتادند و دست به اسلحه بردند." (چشم انداز ایران – 63)

این سخنان تایید همان چیزیست که حزب توده ایران بارها گفته و بر آن تاکید داشته که آنچه بنام ترورهای مجاهدین خلق ثبت است محصول مشترک ارتجاع ایران، رهبری مجاهدین و کشورهای غربی و امپریالیستی بود. یک دهه پیش از این مقاله آقای میثمی، راه توده بدون آنکه از گفتگوی آقای طاهر احمدزاده با لاجوردی خبر داشته باشد با اشاره به توطئه‌هائی که در دهه اول جمهوری اسلامی علیه انقلاب صورت گرفت، نوشت:
«در ترورهایی که به نام مجاهدین خلق ثبت است، اسناد تاریخی نشان خواهد داد که دست ارتجاع حاضر در حکومت و سازمان‌های جاسوسی بین المللی چقدر در هدایت، طراحی و تشویق آن نقش داشتند. این ترورها گام‌های عملی مهمی در جهت تقویت موضع ارتجاع در حکومت جمهوری اسلامی بود. این فاجعه و غفلت از توطئه‌های ارتجاع، به شهادت خاطراتی که در باره زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انتشار یافته، تا قتل عام زندانیان ادامه یافت!» (راه توده بهمن 75)
در واقع موتلفه اسلامی و انجمن حجتیه توانستند بدست مجاهدین و گاه بنام مجاهدین رقبای خود از میان انقلابیون مذهبی چپ را کشته و نابود کرده و تازه به خونخواهی آنان نیز بلند شده و برای رهبری مجاهدین انقلاب اسلامی و وزرای دولت موسوی پرونده سازی کنند. مدال افتخاری که لاجوردی در کشاندن مجاهدین خلق به فاز مسلحانه به سینه خود نصب کرد، مدالی است آغشته به خون انبوهی از کشته‌هائی که از دو سو، روی دست مردم ایران برجای گذاشته شد. یقینا آینده نظر حزب توده ایران را در باره این فاجعه بیشتر و مستند تر تایید خواهد کرد و بیش از اینها نقش حساب شده ارتجاع مذهبی، موتلفه اسلامی، انجمن حجتیه و امثال آیت‌الله خزعلی را که از ابتدای انقلاب تا فاجعه اعلام جنگ مسلحانه توسط مجاهدین شبانه روز به سخنرانی علیه مجاهدین و تحریک آنها مشغول بود روشن خواهد کرد.
در آنچه مربوط به بخش دوم نظر راه توده مبنی بر مشارکت سازمان‌های جاسوسی کشورهای غرب در این ترورهاست، این نکته نیز چندی پیش از سوی عزت الله سحابی درمصاحبه‌ای تایید شد. سحابی در این مصاحبه که در سایت "امروز" به تاریخ 9 تیرماه 1389 منتشر شد، با اشاره به حادثه هفتم تیر و کشته شدن دکتر بهشتی و محمد منتظری و نزدیک به 70 تن دیگر گفت:
«خود من زندان بودم. از بازجوهایم شنیدم که این حادثه کار مجاهدین نبود و اساساً این حجم انفجار در عهده گروه‌های کوچک تروریستی نیست و تنها از یک ارتش برمی‌آید.... هفتم تیر توسط سیا یا موساد به وقوع پیوسته بود، زیرا کلاهی که عامل اصلی انفجار بود سابقه‌یی در سیا داشت. طبق اسنادی که به دست آمد او از همان ابتدا که در آلمان به بهشتی نزدیک شده بود، عامل دستگاه‌های جاسوسی بود.»
در اینجا هم نتیجه این شد که نقش کشورهای غربی و امپریالیستی در غلطیدن جمهوری اسلامی به سراشیب اعدام و سرکوب پشت فاجعه آفرینی های مجاهدین و تبلیغات ارتجاع درون حکومت جمهوری اسلامی از میان رفت و بتدریج همین ارتجاع مدعی انقلاب ایران نیز شد.
سخن را می توان خطاب به منتقدان سیاست حزب توده ایران در ابتدای انقلاب و جمهوری اسلامی که می گویند حزب ما به آزادی ها بدلیل الویت دادن به جنبه ضد امپریالیستی كم بها داد ادامه داد. در حالیکه همانطور كه تجربه بمب گذاری هفتم تیر نشان می دهد تنها با الویت دادن به جنبه ضد امپریالیستی انقلاب بود كه می شد آزادی ها را حفظ كرد. زیرا هم اینان بودند كه با به راه انداختن جنگ و ترور و بمب گذاری فضای سیاسی را به سمت خشونت و سرکوب و دیکتاتوری کشاندند. اگر رهبری جمهوری اسلامی جنبه ضد امپریالیستی خود را در درجه نخست قرار می‌داد و بجای آنکه از بمب گذاری‌ها برای حذف مجاهدین خلق استفاده کند نوک تیز حمله را متوجه دستگاه جاسوسی کشورهای غربی می‌کرد ما به سمت دیکتاتوری نمی رفتیم.
در این زمینه آینده بیش از این نقش امپرياليسم را در كشیده شدن انقلاب ایران به سمت سرکوب آزادی ها و برقرار دیکتاتوری و بویژه نقش کنونی آنها در کشاندن جمهوری اسلامی به سمت یک حکومت تمام و کمال فاشیستی و جنگجو نشان خواهد داد و بر پندارهای خام خط بطلان خواهد كشید.

راه توده 288 18.10.2010
 

بازگشت