"رضا شلتوکی" عضو هیات سیاسی و دبیرکمیته مرکزی حزب توده ایران، در زندان جمهوری اسلامی مبتلا به سرطان شد و بدستور لاجوردی مانع درمان او شدند. او از زندانیان قهرمان دوران شاه بود. در جوانی، پس از کودتای 28 مرداد و کشف سازمان نظامی حزب توده ایران، درحالیکه ستوان دوم ارتش بود دستگیر شد و نزدیک به 25 سال در زندان شاه ماند. با انقلاب از زندان بیرون آمد و در رهبری حزب توده ایران قرار گرفت.
در یورش اول به حزب توده ایران در جمهوری اسلامی 0 بهمن 1361- دستگیر شد و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت. او کُرد بود و متولد کرمانشاه. هنوز معلوم نیست که او را بهشت زهرا به خاک سپردند و یا در "خاوران"!
آنچه را می خوانید بخش نخست از مقاله تحقیقی او در باره تاریخ مبارزات خلق کرد ایران است که در سال 1358 در شماره 6، مجله دنیا منتشر شده است. مجله ای که جمهوری اسلامی امان نداد انتشار آن به سه سال بیانجامد.

 

بازگشت

 

 

- بانگ خاموش نشدنی 3 نسل در شهرها و کوه های کردستان

- سقوط رضاشاه نوید آزادی در کردستان شد

- "جامعه ملل" پس از جنگ اول استقلال کردستان را تصویب کرده بود!

 

                                                                                                      بازگشت